Intertek (www.intertek.com)

Så skapar ni en konkurrensfördel med ISO 9001 och ISO 14001

Lär dig hur ett certifierat ledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001 kan användas som en konkurrensfördel.

Ladda ned vårt whitepaper här.

Nyheter i ISO 9001 och 14001 - starta förberedelserna med vårt online-seminarium

Lyssna och titta på vårt webinarium om de nya utgåvorna av ISO 9001 och ISO 1400. Lär dig nyheterna, fördelarna, hur ni påverkas och hur man förbereder sig.

Klicka här för att ta del av webinariet 

Webinar: En introduktion till ISO 45001 – standarden om arbetsmiljö

Våra experter berättar vad ISO 45001 innebär och hur ni bäst förbereder er organisation för certifiering.

Klicka här för att ta del av vårt webinar. 

Webinar: Så hanterar ni slaveri i leverantörskedjan

Lär dig mer om vilka typer av slaveri som finns idag, hur man hanterar slaveri i leverantörskedjan, och vad innebär Modern Slavery act i praktiken. 


Ta del av webinariet här.

Kostnadsfria webinars inom polymerer nov-dec

Lär dig mer om polymerer genom att delta på vår kostnadsfria webinars och lyssna på våra globala experter. Du får lära dig hur man övervinner de viktigaste utmaningarna och hur man kan uppnå en konkurrensfördel på marknaden.

För anmälan och mer information.

Ladda ned vår broschyr och läs mer.

Kostnadsfritt webinar om nya dataskyddslagen – så påverkas er verksamhet

Den 25 maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen (PUL) av EU:s dataskyddsförordning GDPR. Lagen får stor påverkan på informationssäkerhet, IT-system, roller, processer och rutiner. Om den nya lagen inte efterlevs får man betala upp till 4 % av omsättningen. Lär dig mer om nyheterna och hur ni förbereder er.

Ta del av vårt webinarium här.

 

 

Så ökar ni er kvalitet och livsmedelssäkerhet längs hela livsmedelskedjan

Ökade kundkrav och fler lagar – lär dig hur ni kan öka er livsmedelssäkerhet och förbättra er kvalitet längs hela livsmedelskedjan. Ta del av våra webinars och whitepapers och lyssna, titta eller läs när det passar dig.

Kvalitet och livsmedelssäkerhet är helt avgörande längs hela livsmedelskedjan som blir allt längre med fler globala aktörer. Incidenter som exempelvis matförgiftning kan få ödesdigra konsekvenser för konsumenter och för varumärken. Dagens konsumenter ställer ökade krav och livsmedelsindustrin får allt fler och strängare lagar att följa.


Hur säkrar ni er kvalitet och livsmedelssäkerhet? 
– Inspireras av våra kostnadsfria webinars och whitepapers:

Webinars

Så förbättrar ni er kvalitet och livsmedelssäkerhet med FSSC 22000 certifiering
Vårt kostnadsfria webinarium tar ca 30 minuter och du kan pausa och ta del av webinariet när det passar dig. Talare under webinariet är Karin Hansson, Business Development, med tidigare roller som Global Program Manager Foods Services, Lead auditor, Intertek. Ta del av vårt webinar här

Tackling Modern Slavery in the supply chain and in your organisation
I det här webinariet berättar vår globala expert om vad "Modern Slavery" innebär och hur man kan hantera dessa utmaningar i leverantörskedjan. Läs mer här.

Introduktion till ISO 45001 - standarden för arbetsmiljö Act" innebär i praktiken. 
Under 2017 ersätts OHSAS 18001 av ISO 45001. Lär dig mer om den nya standarden, skillnaderna jämfört med OHSAS 18001, hur standarden integreras med övriga ISO-standarder coh och hur man bäst förbereder sig. Läs mer här. 

Så påverkas er verksamhet av den nya datasskyddslagen GDPR
Den 25 maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen (PUL) av EU:s dataskyddsförordning GDPR. Lagen får stor påverkan på information. Så påverkas ni och förbereder verksamhet,.Lär mer här.

Whitepapers

Så förbättrar ni er kvalitet och livsmedelssäkerhet med FSSC 22000 certifiering
Lär er mer hur en FSSC 22000 certifiering innebär och hur det förbättra er kvalitet och livsmedelssäkerhet längs hela livsmedelskedjan. Läs mer här

European Food Contact Regulations - Guidance towards Compliance of Materials and Articles
Lär dig mer om de europeiska reglerna kring material som kommer i kontakt med livsmedel och hur företag ska arbeta för att se till att deras produkter är följer dessa regler. Läs mer här.