Intertek (www.intertek.com)

Webinar: Risk management – så hanterar ni risker och möjligheter

Våra erfarna experter berättar om hur en fungerande riskhantering kan identifiera, förebygga och hantera risker och möjligheter. Lär er även mer om riskanalys, riskminimerande åtgärder, riskaptit, krav på riskhantering enligt olika standarder och hur man etablerar risktänkande i en organisation.

Ta del av vårt webinarium här

Kostnadsfritt webinar om nya dataskyddslagen – så påverkas er verksamhet

Den 25 maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen (PUL) av EU:s dataskyddsförordning GDPR. Lagen får stor påverkan på informationssäkerhet, IT-system, roller, processer och rutiner. Om den nya lagen inte efterlevs får man betala upp till 4 % av omsättningen. Lär dig mer om nyheterna och hur ni förbereder er.

Ta del av vårt webinarium här.

 

Webinar: Så hanterar ni slaveri i leverantörskedjan

Lär dig mer om vilka typer av slaveri som finns idag, hur man hanterar slaveri i leverantörskedjan, och vad innebär Modern Slavery act i praktiken. 


Ta del av webinariet här.

Certifiering av ledningssystem

 vinskär_vit

Kontakta Martin Vinskär
+46-73 375 0007 

Maila en förfrågan

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

ISO 22301 – kontinuitetshantering (Business Continuity Management)

Med en certifiering enligt ISO 22301 står organisationen väl rustad att möta externa hot.

Naturkatastrofer, attacker från hackare, bedrägerier, skattefusk, insideraffärer, sabotage, förfalskning eller terrorism är idag reella hot mot en organisations fortlevnad. Hot som de här kan orsaka avbrott i leveranskedjan, produktionsbortfall, skador på lager och produktionsanläggningar och till och med personskador och dödsfall. För att skapa en organisation som står stark inför externa hot måste proaktiv kontinuitetshantering (Business Continuity Management) genomsyra processerna på alla nivåer.

ISO 22301:2012 är världens första internationella standard för kontinuitetshantering. Den hjälper företag och organisationer att identifiera, prioritera och förbereda sig så att kritiska affärsprocesser kan fortgå med minimala störningar när katastrofen är ett faktum.

En certifiering enligt ISO 22301:2012 är ett kvitto på att organisationen aktivt jobbar med kontinuitetsplanering. Interteks kunniga revisorer utvärderar organisationens kontinuitetsprocesser på djupet. Genom de frågor de ställer, de observationer de gör och de avvikelser och förbättringsområden de identifierar blir revisionen ett viktigt verktyg i kontinuitetsarbetet. 

Fördelar med certifiering enligt ISO 22301:

  • Ni får ett systematiserat processbaserat arbetssätt för att hantera verksamhetens kontinuitet och verksamhetsrisker. 
  • Ni undviker hemmablindhet med våra mycket erfarna revisorer.
  • Ni får en metod som tar ett helhetsgrepp om kritiska processer och skapar förutsättningar för att minimera konsekvenser av katastrofala händelser för verksamheten. 
  • ISO 22301 innehåller även åtgärder för att undvika överträdelser av lagar, författningar och avtalsförpliktelser.
  • Det är en internationell erkänd standard.
  • Det ökar kunders och intressenters förtroende för er som leverantör och stärker ert varumärke. 


Läs mer om våra övriga tjänster inom riskhantering

Vi certifierar även ledningssystem enligt ett flertal andra standarder läs mer här

 

för mer information.