Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Martin Vinskär

Kontakta Martin Vinskär
+46-8-750 0329

Maila en förfrågan

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

GMP-revision för tillverkare av kosmetiska produkter (ISO 22716)

Med ISO 22716 är du förberedd när de nya EU-reglerna för kosmetiska produkter 11 juli 2013.

Från och med den 11 juli 2013 kräver EU:s nya förordning (EG) nr. 1223/2009 att kosmetiska produkter ska tillverkas enligt god tillverkningssed. Som tillverkare av kosmetiska produkter bör du förbereda sig för detta nya krav redan nu för att säkerställa att dina produkter beviljas marknadsgodkännande även efter det datumet.. 

Ett sätt att visa överensstämmelse med god tillverkningssed är att implementera den internationella standarden ISO 22716:2007. I denna standard införs ett ledningssystem som hjälper er att dokumentera och styra tillverkning, kontroll, lagring och transport av kosmetiska produkter. Standarden får ni tillgång till praktiska metoder för att hantera de olika faktorerna som kan påverka produktkvaliteten.

Intertek har 20 års erfarenhet inom hälso- och skönhetsbranschen erbjuder fördjupad kunskap inom tillverkningsprocesser och god tillverkningssed för tillverkare av kosmetika. Med vårt globala nätverk av revisorer erbjuder vi en fullständig lösning för efterlevnad av ISO 22716. Här ingår granskning och certifiering, gap-analys, utbildning, e-learningverktyg, kliniska prövningar, forskningsstudier, säkerhetsutvärderingar, kvalitetssäkring av råvaror, produktkontroller, kontroll av förbjudna substanser och leverantörsgranskningar.

Vi kan också kombinera en ISO 22716-granskning med andra standarder såsom ISO 9001 och ISO 14001 för en effektivare revisionsprocess. 

Vi kan också erbjuda

för mer information.