Intertek (www.intertek.com)

Intertek har certifierat Atea enligt ISO 37001 (antikorruption)

It-bolaget Atea går i bräschen för arbetet med antikorruption. Läs mer här.

Webinar om att förebygga mutor och korruption med ISO 37001

Lyssna på vårt förinspelade webinarium om anti-korruption i praktiken och att göra affärer med integritet. Inspireras av Interteks expert inom anti-korruption, Louise Brown, ofta anlitad som talare och kommentator i korruptionsfrågor i media.  

Läs mer här

 

Nyhet! Utbildning inom anti-korruption, nya standarden ISO 37001

En grundutbildning om korruption, den kommande standarden mot mutor - ISO 37001 och kunskaper om hur din organisation kan arbeta med att förebygga korruption. Kursledare är Louise Brown, Senior Advisor AnHeti-corruption & Business integrity på Intertek. Läs mer här.

Webinar: Så hanterar ni slaveri i leverantörskedjan

Lär dig mer om vilka typer av slaveri som finns idag, hur man hanterar slaveri i leverantörskedjan, och vad innebär Modern Slavery act i praktiken. 


Ta del av webinariet här.

Vår nya expert inom mutor och korruption

Louise-Brown

Louise Brown, Senior Advisor Business Integrity& Anti-corruption, är Interteks nya expert inom området för förebyggande av mutor och korruption. Läs mer här.

Hållbarhet och CSR

Läs mer här om Interteks tjänster inom hållbarhet och CSR.

Kundcase

Här kan du inspireras av om hur vi arbetar med våra kunder och de lösningar vi erbjuder.

Läs mer här
 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Att göra affärer med integritet (ISO 37001)

Ledningssystem för förebyggande av mutor och korruption (ISO 37001).

De senaste åren har både den svenska och den internationella lagstiftningen kring mutbrott och korruption blivit hårdare. Storbritannien införde 2011 sin UK Bribery Act, en lagstiftning som omfattar alla företag med viss verksamhet i landet, oavsett var i världen brottet begås.

I Sverige trädde Hållbarhetslagen i kraft 1 december 2016. Lagen berör initialt runt 1600 svenska företag, i form av kravet att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Där är givetvis förebyggandet av mutor och korruption en viktig del. Samtidigt ökar kraven från konsumenter globalt sett på etiska affärer. Ledande intressentgrupper och civila organisationer höjer tydligt rösten mot pengar under bordet och vänskapskorruption som en antagen gängse praxis. Med den ökade transparensen i samhället råder det inga tvivel om att etik är den nya hårdvalutan.

Som ett av de första certifieringsorganen i Sverige erbjuder Intertek certifiering enligt den nya standarden för förebyggande av mutor – ISO37001.

Dessutom bistår vi våra kunder med ett antal övriga tjänster inom området för förebyggande av mutor och korruption: 

Att identifiera risker för mutor och korruption - Workshop 
Interteks korruptionsexpert Louise Brown leder en workshop under en halvdag hos ert företag, där vi går igenom hanteringen av risker för mutor och korruption, från kartläggning till uppföljning, vad som är riskfaktorer och risker. Vi diskuterar olika slags korruptionsrisker och går igenom risktyper beroende på verksamhet, bransch och geografi, och direkt kopplat till er verksamhet. En målsättning med workshopen kan vara att ta första steget mot ett systematiskt arbete och en handlingsplan för er verksamhet.

GAP-analys mot ISO 37001  
Skulle ditt företag stå väl rustat att försvara sig vid en mutanklagelse idag? Vad säger internationell best practice och lagstiftning om vad som krävs för att åberopa ett tillräckligt bra förebyggande arbete mot mutor? Vi går igenom er verksamhet, organisation och befintliga styrsystem gentemot kraven i standarden ISO 37001. Målet är att identifiera vad som fungerar bra och var det finns svagheter, och ta fram en handlingsplan för att säkra nivån mot en eventuell framtida certifiering.

Projektstöd – Marknadsetablering och internationella affärer – Så inkluderar du etiska risker i din due diligence  
Marknaden är dynamisk. Utveckling och internationell expansion kräver riktade riskanalyser och bedömningar. En due diligence, vare sig det handlar om en direktinvestering eller att börja samarbete med en ny säljagent, kräver ett förarbete och en relevant omfattning. Vi hjälper dig att identifiera och analysera etiska risker som en del i projektet.

Upphandlingsstöd 
Låt oss göra en oberoende bedömning av era potentiella samarbetspartner –  vi genomför Due diligence kopplat till korruption, mutor och mänskliga rättigheter.

Rådgivning 
Vid misstankar om korruption och mutor i verksamheten kan vi stötta och vägleda er hantering av uppkomna situationer, baserat på best practice inom ledningsssystem (ISO 37001) som också reflekterar internationell lagstiftning.  

Utformning av kundspecifika program och revision  
Med 100 000 revisioner per år i fler än 100 länder kan vi analysera era leverantörskrav och omforma dessa till handfasta program för uppföljning som vi sedan kontrollerar och rapporterar tillbaka till er. 
 cerello-line

Certifiering enligt ISO 37001 
ISO 37001 är resultatet av ett samarbete mellan drygt fyrtio länder, och är världens första ISO-standard för förebyggande av mutor. Standarden omfattar åtgärder och kontrollfunktioner som motsvarar global “good practice” för förebyggande av mutor och reflekterar kraven i ledande internationell lagstiftning (FCPA, UKBA), men också den svenska mutbrottslagstiftningen Näringslivskoden. Certifiering enligt ISO 37001 har många fördelar: 

  • Ger förtroende till ledningen, investerare, kunder och andra intressenter att verksamheten agerar enligt bästa möjliga praxis för att förebygga risken för mutor.
  • Är ett dokumenterat bevis för att verksamheten vidtagit rimliga åtgärder för att förebygga mutor.
  • Gör att företaget kan hänvisa till en standard, istället för att fylla i en växande mängd check-listor/ frågeformulär med individuella krav från olika kunder.


Lär känna vår nya expert - Louise Brown, Senior Advisor Business Integrity & Anti-corruption. Läs mer här. 

 

 

 

för mer information.