Intertek (www.intertek.com)


 

Stärk ert varumärke – marknadsför er certifiering

Det finns många fördelar med att certifiera ett företags ledningssystem. I det här dokumentet fokuserar vi speciellt hur ni kan använda ett certifierat ledningssystem i er marknadsföring för att stärka ert varumärke. Ni får marknadsföringstips, aktuella regler som gäller för marknadsföring av certifiering och förklaringar av olika certifieringsbegrepp.

Fyll i formuläret nedan för att läsa dokumentet.

 

Namn

 

Befattning

 

Företag

 

Adress

 

Adress 2

Land

E-post

   

Telefonnummer