Intertek (www.intertek.com)

Nyheter i ISO 9001 och 14001 - starta förberedelserna med vårt online-seminarium

Lyssna och titta på vårt webinarium om de nya utgåvorna av ISO 9001 och ISO 1400. Lär dig nyheterna, fördelarna, hur ni påverkas och hur man förbereder sig.

Klicka här för att ta del av webinariet 

Intertek och Ericsson om värdet av certifiering på Kvalitetsmagasinet Live

En ISO-certifiering smakar definitivt mer än det kostar, var budskapet från Intertek och Ericsson under ett gemensamt föredrag på konferensen Kvalitetsmagasinet Live i oktober 2014.

 

Förbered er med en gapanalys inför nya ISO 9001 och ISO 14001

Enligt IAF:s riktlinjer bör certifierade företag genomföra en gap-analys (förrevision) för att identifiera områden som behöver förändras för att möta kraven i de uppdaterade utgåvorna i nya ISO 9001 och ISO 14001. 

Läs mer här

 

Nya ISO 9001 och 14001 - starta förberedelserna nu!

Som första certifieringsorgan i Sverige är Intertek nu ackrediterat att certifiera enligt de nya utgåvorna av ISO 9001 och 14001, ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Är ni förberedda för de stora förändringarna och förbereder man sig bäst för övergången?

 För att övergången ska bli så smidig och effektiv som möjligt är det hög tid att börja förbereda organisationen nu.
–  Uppgradering till de nya utgåvorna av ISO9001 och ISO 14001 kan göras både i samband med en omcertifiering och en uppföljande revision. Vi rekommenderar att man börjar planeringen redan nu så att organisationerna inte hamnar i tidsnöd, eftersom de äldre standarderna slutar gälla i september 2018, säger Jens Sjöberg, Program Manager för ISO 9001 på Intertek.

aqua line

Ta del av vårt inspelade kostnadsfria webinar om nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

 

Ett urval av de viktigaste nyheterna…

...i båda standarderna

 • Fokus på organisationen sammanhang, där man ska göra omvärlds- och ”invärldsanalys” för att identifiera intressenterna i värdekedjan och hur deras krav ser ut.
 • Ett riskbaserat angreppssätt införs, inklusive en metodik för att hantera hot, möjligheter och risker. 
 • Ett processangreppssätt införs, inklusive planering, styrning, övervakning/mätning, uppföljning/utvärdering samt förbättring av processerna.  
 • Tydligare koppling till organisationens strategier och hur man integrerar mål och åtgärder i sina affärsprocesser. 
 • Tydligare krav på styrning av utlagda processer, dvs outsourcade processer och andra typer av underleverantörer. 
 • Standarderna följer en ny gemensam struktur, ISO:s så kallade High Level Structure.
 • Tydligare fokus på ledarskap och ledningens engagemang.

  …i ISO 14001:2015

 • Livscykelperspektivet introduceras, både vid bedömning av miljöaspekterna och vid val av leverantörer.
 • Den certifierade organisationen ska på ett tydligare sätt kunna uppvisa en förbättring av miljöprestandan. 
 • Tydligare koppling mellan företagets miljöledningssystem och dess affärsplan.

  ...i ISO 9001:2015

 • Större inriktning på tjänsteproduktion.
 • Begreppet styrande/redovisande dokument tas bort och ersätts av dokumenterad information, dvs man ska kunna visa att man tagit beslut och att åtgärder genomförts, inte att det finns rutiner för hur olika åtgärder ska utföras.
 • Tydligare krav på kvalitetsmål – och framförallt hur dessa ska uppnås.

aqua line


Förberedelser inför övergången

 • Gör en gap-analys där ni identifierar vad som behöver åtgärdas för att ni ska uppfylla kraven.
 • Upprätta en implementeringsplan. 
 • Se till att alla som har en inverkan på ledningssystemet får lämplig utbildning och blir medvetna om sin roll i organisationens förbättringsarbete.
 • Uppdatera det befintliga verksamhetssystemet så att det uppfyller de nya kraven och visa att de förändringar ni gjort fått avsedd effekt. 
 • Ta kontakt med ert certifieringsorgan för att planera övergången.

  Identifiera nödvändiga förbättringar medInterteks gap-analys
   
   
Läs mer om våra tjänster inom certifiering av ledningssystem här