Intertek (www.intertek.com)


 

Använd ISO 9001 och ISO 14001 som en konkurrensfördel

För att vara konkurrenskraftig både nationellt och globalt behöver organisationer bra förutsättningar för kunna utveckla sina strategier. En grundförutsättning för en framgångsrik strategi är ett väl fungerade ledningssystem. Läs mer om hur ett certifierat ledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001 kan användas som en konkurrensfördel för er verksamhet.

Fyll i formuläret nedan för att läsa dokumentet.

 

Namn

 

Befattning

 

Företag

 

Adress

 

Adress 2

Land

E-post

   

Telefonnummer