Intertek (www.intertek.com)

Viktigt att ni uppfyller kraven i RoHS

Från och med den 3 januari 2013 ska CE-märket på era produkter visa att ni uppfyller kraven enligt RoHS.  

EU-direktivet RoHS har till syfte att begränsa användningen av kemikalier i elektriska och elektroniska produkter. 

Ta hjälp av Interteks experter inom kemi, hälsa och miljö

Oberoende, opartiskhet och integritet

Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. 

 

 

Utbildningar - kemi, hälsa och miljö

Små doser av farliga kemikalier kan få stora konsekvenser. Det är viktigt att ni har kontroll över kemikalierna i era produkter.

Intertek arrangerar utbildningar inom bland annat CE-märkning och RoHS, WEEE och REACH - allt för att du ska kunna hålla dig uppdaterad med gällande lagar och regler. Se nedan aktuella kurser inom området kemi, hälsa och miljö.