Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Mats Bergström

Kontakta Mats Bergström
+46-8-750 0213

Maila en förfrågan

Våra kunder

Interteks kunder återfinns inom de flesta branscher och verksamhetstyper. Här kan du läsa mer om hur vi samarbetar med några av dem.

 

 

Utvärdering

Intertek hjälper ditt företag att se till att arbetet med att utveckla nya produkter blir smidigt och effektivt och att era produkter, processer och system uppfyller rådande krav från marknad och myndigheter.

Vi utvärderar produkter med avseende på design, prestanda, miljötålighet och säkerhet, mot både de regler och krav som ställs från myndigheter och mot de krav dina kunder ställer.  Vi finns med och stöttar dig från koncept, utveckling och konstruktion via tillverkning till distribution och eftermarknad. Dessutom kan vi hjälpa dig att sammanställa din ansökan till olika myndigheter eller inspektera din färdiga produkt.

Genom att låta våra experter utvärdera ditt företags tillverkningsanläggningar och lager mot tillämpliga specifikationer, lagar och regler identifierar du potentiella faror och minskar risker. Vi hjälper dig också att säkerställa att era underleverantörer lever upp till era krav och specifikationer genom att utvärdera deras system och processer. Vårt globala nätverk av lokala, oberoende experter gör att vi kan reagera snabbt för att säkerställa att produktkvaliteten, och i förlängningen, ditt varumärkes goda rykte, inte äventyras

Vi verkar inom följande branscher: