Intertek (www.intertek.com)
 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Våra erbjudanden

Det finns vinster att göra genom att ta regelverk och marknadstillträdeshinder på allvar. Intertek visar vägen till effektivare utvecklingsprocesser, prickfria varumärken och bättre utnyttjade resurser.

Vi hjälper våra kunder att minska riskerna och hitta de dolda värden vi vet finns i många företags processer. Vår kompetens täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling via lansering till eftermarknad och våra tjänster kan göra skillnad i din resultaträkning.

För att göra det enkelt att hitta de tjänster som passar just dig och ditt företag har vi skapat en modell med fyra olika erbjudanden som vi kallar Product, Project, Program och Process.

Product – Separata bastjänster från hela Interteks utbud, exempelvis kravutredning, provning, certifiering eller utbildning.

Project – Kundintegrerat stöd från idé till marknadstillträde. Våra expertkonsulter stöttar dig genom hela din produkts livscykel och hjälper dig att utveckla en produkt som uppfyller regulatoriska krav redan från början.

Program – Dedikerad expertkonsult och tillgång till Interteks globala kunskapsnätverk under en längre period. Intertek tar hand om ditt företags långsiktiga regulatoriska arbete som till exempel provning, förnyelse av certifikat, leverantörsrevisioner och inspektioner.

Process – Hel eller delvis outsourcing av hela eller delar av ditt labb till Intertek med effektiv tredjepartsstatus på all provning.

Vill du veta mer, kontakta oss för en kostnadsfri behovsanalys för ditt företag.

för mer information.