Intertek (www.intertek.com)
 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Våra kompetensområden

Vi är experter på att se till att produkter, processer och system uppfyller både marknadens förväntningar och de regulatoriska krav som ställs på säkerhet, kvalitet, prestanda, hälsa och hållbarhet.

Intertek hjälper företag och organisationer över hela världen att minimera risker, säkra kvalitet, förbättra hållbarheten och öka säkerheten i sina produkter, processer, ledningssystem och leverantörskedjor. 

Vår kärnkompetens finns inom följande områden:
Inom ISO-certifiering och andrapartsrevisioner kan våra erfarna och sakkunniga revisorer ger dig de verktyg du behöver för att fatta välgrundade beslut om allt från produktkvalitet, hållbarhet, riskminimering, arbetsmiljö till informationssäkerhet.

Vi kan även hjälpa dig i din produkts alla faser med allt från rådgivning, granskning och inspektion till provning, kvalitetssäkring och certifiering. Vår kompetens spänner över de flesta branscher och genom vårt globala nätverk kan vi hantera frågor som rör merparten av världens marknader.

 

för mer information.