Intertek (www.intertek.com)
 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Våra kompetensområden

Vi är experter på att se till att produkter, processer och system uppfyller både marknadens förväntningar och de regulatoriska krav som ställs på säkerhet, kvalitet, prestanda, hälsa och miljö.

Vi kan hjälpa dig i din produkts alla faser med allt från rådgivning, granskning och inspektion till provning, kvalitetssäkring och certifiering. Vår kompetens spänner över de flesta branscher och genom vårt globala nätverk kan vi hantera frågor som rör merparten av världens marknader.

Vi har konsulter, tekniska specialister, provningsingenjörer, certifieringsexpertis och utbildning inom följande kompetensområden:

för mer information.