Intertek (www.intertek.com)
 

Webinar: Risk management – hantera risker och möjligheter

Med en väl fungerande riskhantering kan du inte bara identifiera, förebygga och hantera risker. Det blir också lättare för din verksamhet att nå uppsatta mål samtidigt som riskhanteringen ständig driver på förbättringar. Missa inte Interteks webinar om riskhantering fredagen den 3 februari kl. 10-11.

Våra revisorer träffar dagligen organisationer som brottas med hur de ska bli bättre på riskhantering. Enligt vår erfarenhet finns mycket inspiration och stöd att hämta i ISO:s ledningssystemstandarder. Den kunskapen vill vi dela med oss av. Med en ISO certifiering får ni ramverken, principerna, arbetssätten och verktygen för att systematiskt hantera och förbättra er riskhantering i hela organisationen.

På Interteks kostnadsfria webinar får du en introduktion till riskhantering med utgångspunkt i kraven i standarder som ISO 9001, ISO 14001, ISO 27000 och kontinuitetshantering enligt Business continuity ISO 22301. Vi lyfter även fram processer från flera standarder som kan inspirera för att hitta rätt arbetssätt.

Innehåll
• Vad är riskhantering (riskanalys, riskminimerande åtgärder och riskaptit)?
• Vilka krav på riskhantering ställer olika standarder?
• Hur etablerar man risktänkande i en organisation?
• Hur kan riskhantering driva ständig förbättring?

Enkelt att delta och med möjlighet att ställa frågor
Webinaret är online och är helt kostnadsfritt och hålls fredagen den 3 februari kl. 10-11. Inför webinariet får du en länk klickar på för att följa presentationen online och lyssna på våra experter. Under webinaret finns även möjlighet att ställa frågor till experterna.

 Anmäl dig här  (sista anmälningsdag 30 januari)

Föreläsare och experter

Per Sundqvist informationssakerhet

Per Sundqvist, Program Manager Informationssäkerhet och Lead Auditor inom Informationssäkerhet, Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö på Intertek

Peter Olausson

Peter Olausson, Lead Auditor inom Informationssäkerhet, Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö på Intertek

Anmäl dig här  (sista anmälningsdag 30 januari)

Frågor
Maila oss gärna om du har frågor, kontakt@intertek.com