Faktablad: Cybersäkerhet enligt IEC 60335-1

I det här faktabladet sammanfattar vi hur IEC 60335-1 hanterar de säkerhetsrisker som kommer med uppkopplade produkter.

Faktabladet är på engelska.