Webinar: Informationssäkerhet och korruption – sambandet och proaktiv riskminimering

Information och data är det nya guldet. Dataintrång, läckage och korruption är aktuella högriskområden som ökar lavinartat. Det berör alla branscher och organisationer. Det finns många uppmärksammade fall i media där exempelvis känslig, säkerhetsklassad kund- och säljdata lämnats ut, eller att dåliga kundrecensioner tas bort, i utbyte mot mutor. 

Våra erfarna experter berättar om hur organisationer effektivt kan förebygga och hantera risker inom informationssäkerhet och korruption. Dessa områden är två sidor av samma utmaning och hänger många gånger nära samman. De processer, kontroller och krav som ställs går igen.

Innehåll

Sambanden mellan informationssäkerhet, korruption och hållbarhet?
Hur kan organisationer arbeta mer proaktivt, systematiskt och långsiktigt med riskminimering inom dessa områden?
Vilka good practices finns?
Vilka är de kritiska frågor som alla behöver känna till?
Vad händer i omvärlden inom informationssäkerhet och korruption?
Att certifiera eller inte certifiera – vilka stöd och verktyg finns och hur börjar man?

Talare 


Patrik Frykman finalPatrik Frykman, Program Manager informationssäkerhet, Senior Lead Auditor, Intertek. Patrik har lång och bred erferenhet om hur organisationer kan arbeta proaktivt och systematiskt med informations-säkerhet och kvalitet från en mängd olika branscher. Han har haft ledande befattningar som informationssäkerhetschef, Säkerhetskonsult, Kvalitets & Miljöchef och Processägare för ITIL ramverk. Patrik är medlem i SIS tekniska kommitté, SIS/TK 318, som ansvarar för utvecklingen av informationssäkerhet.

Louise Brown, Senior Advisor Business Integrity & Anti-corruption, Intertek, anti-korruptionsrevisor ISO 37001, Integrity Compliance Expert godkänd av Världsbanken, Local Research Correspondent on Corruptionw för Sverige till Louise-Brown(4)EU-kommissionen och tidigare ordförande i Transparency International Sverige. Hon anlitas ofta som expertkommentator i korruptionsfrågor i media, (Uppdrag Granskning, Kalla Fakta, Aktuellt, Agenda, SR), ofta anlitad som lärare och talare om området, samt författare. Louise har en MSc i Development Studies samt en Post-Grad.Dipl i Management och Corporate Governance. 

Fyll i formuläret nedan för att ta del av webinariet.