FSSC 22000 version 6 - Livsmedelssäkerhet

FSSC 22000 ver 6 som kommer att tillämpas efter 1 april 2024. Börja redan nu med arbetet med kraven i ver 6 för FSSC 22000. Alltså dags att börja redan nu. Hur använder man ledningssystem för att hantera krav på säkra livsmedel? På denna utbildning går vi igenom ISO 22000 och ISO/TS 22002 samt aktuella tilläggskrav för att utveckla ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet.

Standarden definierar vad som behövs för att ha kontroll på livsmedelsäkerheten, säkerställa och leverera livsmedelrelaterade produkter och tjänster med förtroende genom hela kedjan.  Du får praktisk guide och vägledning för att utveckla, implementera och underhålla ett robust ledningssystem enligt ISO 22000.  

 

 • FSSC22000 version 6 innebär nya betydande tilläggskrav
 • Kategorierna (13 st) i livsmedelkedjan har utvidgats, numera omfattas även handel och förmedling (FII Brokering/Trading/E-commerce)
 • I FSSC 22000 tilläggskrav Part II finns förändringar och nya krav som kommer att påverka certifierade företag. Nyheterna omfattar krav relaterade till allergenhantering, produktkvalitet och kvalitetsstyrning, övervakning av processmiljö, kultur för livsmedelsäkerhet, främmande föremål, utrustning, matsvinn samt kommunikation.

 

 

Ur programmet:

 • ISO 22000:2018 ledningssystem för livsmedelssäkerhet: bakgrund, begrepp, krav, tolkning och tillämpning
 • Praktisk implementering med tyngdpunkt på grundförutsättningar. ISO/TS 22002
 • HACCP, vi går igenom grunderna och ger fokus utifrån ISO 22000:2018
 • Tilläggskraven i FSSC22000 ver 6
 • PDCA (Plan-Do-Check-Act) cykel och riskbaserat tänkande
 • Hur uppfylls resultat på livsmedelssäkerhet och utvärdera effekten av åtgärder
 • Kort om vägen till certifiering enligt FSSC22000 ver 6

Vad ger kursen?

 • En god förståelse och tillämpning för FSSC 22000 och ledningssystem för livsmedelssäkerhet
 • Erfarenhetsutbyte med engagerad utbildare och lång revisionserfarenhet från olika livsmedelsbranscher i Sverige och internationellt, från små till stora och multinationella företag

  Vem vänder sig utbildningen till? 
  Utbildningen vänder sig i första hand till dig med övergripande och/ eller praktiskt ansvar för kvalitets- och livsmedelssäkerhet och certifiering inom företaget. Utbildningen är även lämplig för konsulter som arbetar med att stödja företag i frågor kring livsmedelssäkerhet.

  Kursens mål 
  Efter avslutad utbildning ska du ha god förståelse för hur kraven kan tillämpas i praktiken och utveckling av ledningssystem för livsmedelssäkerheten.


  Utbildningsledare 
  Kerstin Hansson, Intertek. 

  < Mer om utbildningen

   

  Observera:
  Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
  https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/

  *Villkor
  För fullständig information om erbjudandet, se våra villkor: www.intertek.se/utbildning/villkor/