Regulatoriska krav på batterier i produkter

Grunderna för dig som inköpare eller kravställare för produkter med batterier

Batterier förekommer idag i ett stort antal produkter. Att köpa in rätt batteri till en produkt kan upplevas som svårt då alternativen är många. Vilka krav bör du ställa på din leverantör? Med bättre grundläggande kunskap om de regulatoriska kraven på batterier ökar din chans att göra ett bra val. 

Välkommen till en utbildning som ger dig den grundläggande kunskapen om batterier och regulatoriska krav.

Ur programmet   

  • Batteriterminologi
  • Vilka regulatoriska krav och standarder finns?
  • Kravställning - vad du bör tänka på i kontakten med din batterileverantör?
  • Transportkrav - viktigt att tänka på
  • Praktiska exempel på litiumjonbatteri i portabla produkter  

Kursens mål
Målet med utbildningen är att ge övergripande regulatorisk kunskap om batterier. 

Vem vänder sig utbildningen till?
Inköpare, produktchefer, produktutvecklare och leverantörer som behöver kunskap om batterier för att kunna ställa rätt krav. Utbildningen vänder sig till er som säljer batterier, har produkter med inbyggda batterier eller som säljer batteridrivna produkter och skickar med batterier. Utbildningen ger en grundläggande batterikunskap samt en ökad förståelse för de regulatoriska kraven för batterier i olika produkter.  

Förkunskaper
Ingen tidigare erfarenhet krävs.

Utbildare:
Maria Wesselmark, Intertek. Maria arbetar som batteriexpert vid Interteks energilagringsenhet. Maria har en bakgrund från KTH där hon är disputerad inom tillämpad elektrokemi.

< Mer om utbildningen

 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/