Cybersäkerhetskraven inom EU:s radiodirektiv

I slutet av 2021 publicerade EU-kommissionen ett tillägg till Radiodirektivet (RED) med syftet att förbättra cybersäkerheten för trådlösa produkter inom EU. Dessa nya krav har redan trätt i kraft och blir obligatoriska från augusti 2025.

För dig som tillverkare eller importör av uppkopplade elektriska produkter inom EU betyder det här att du måste se över både din CE-märkningsdokumentation och din produkt innan augusti 2025. Lever produkten i dess nuvarande utförande verkligen upp till kraven? Kanske måste något ändras i konstruktionen. Dessutom måste den tekniska filen uppdateras med bevis på överenstämmelse.

Sätt dig in i kraven nu! Under den här halvdagskursen går våra experter på RED och cyber security bland annat igenom:

• De globala cybersäkerhetskravens uppkomst och framväxt

• Det befintliga radiodirektivet och aviserade uppdateringar

• Hur du kan arbeta för att uppfylla radiodirektivet

• Vi klar när du behöver använda en NB (Notified Body)

• Översikt över tillgängliga standarder idag

  • ETSI EN 303 645
  • IEC 62443-4-2
  • Draft prEN 18031-1
  • Draft prEN 18031-2
  • Draft prEN 18031-3

• Principiella beskrivningar för överensstämmelse

• Rekommenderad väg framåt

 

Kursens mål
Efter kursen kommer du att ha kunskap om de nya kraven på cyber security som ställs i EU:s radiodirektiv (RED) och hur du kan arbeta för att att säkerställa att din produkt lever upp till dem.

 

Vem vänder sig kursen till?
Utbildningen vänder sig i första hand till dig som arbetar med utveckling och regulatorisk uppfyllnad av uppkopplade produkter. Utbildningen kan även vara intressant för dig som arbetar som kvalitetschef eller med andra regulatoriska frågor.

 

Förkunskaper
Vi rekommenderar grundläggande kännedom om RED

Kursledare
Anders G Svensson, Intertek NB RED
Joakim Mark, Common Criteria Lab Manager

< Mer om utbildningen

 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/