Funktionssäkerhet för säkerhetsrelaterade system – IEC 61508

Lär dig bedöma och reducera risknivåer i elektroniska och elektriska säkerhetssystem med utgångspunkt i IEC 61508. Functional Safety är en del av den övergripande säkerheten i ett system eller process och handlar om definition av och kravställning på säkerhetsfunktioner för att nå en acceptabel risknivå. Syftet med den här kursen är att ge en övergripande genomgång av standarder inom Functional Safety och hur dessa bör tolkas och användas, samt ge exempel på metoder för att bedöma och reducera risknivåer. Bland annat behandlas viktiga begrepp som SIL (Safety Integrity Level).

 Kursen tar avstamp i IEC 61508, (Functional Safety för elektriska, elektroniska eller elektroniskt programmerbara system), men går även in på besläktade standarder inom process-, maskin-, fordons-, och tågbranschen.

 

Ur programmet:

 

  • Syfte med Functional Safety
  • Teori och begrepp inom Functional Safety
  • Genomgång av livscykelfaserna enligt IEC 61508
  • Riskanalyser för bedömning av Safety Integrity Level (SIL)
  • Implementering och verifiering av SIL
  • Introduktion till branschstandarder inom process-, maskin-,fordons-, och tågbranschen

 

 

Kursens Mål

Efter kursen ska du ha utökade kunskaper om vad Functional Safety innebär samt känna till krav och riktlinjer om säkerhetsfunktioner för produkter och system inom olika branscher.

 

Vem vänder sig kursen till?

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som arbetar med eller planerar att arbeta med system där det ställs krav på att följa en standard inom Functional Safety. Den passar samtliga inblandade inom linje/projekt, kravställning, utveckling, konstruktion, verifiering, kvalitet, osv.

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 

Kursledare

Christer Karlsson CEO RAMS Tech

Kursen genomförs I samarbete med RAMS Tech 

< Mer om utbildningen

 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/