Det praktiska arbetet med kemikalier i varor

Det finns ett stort antal lagstiftningar som reglerar kemiskt innehåll i varor. Det ställer stora krav på tillverkare och importörer. Kraven är tydligt beskrivna, men det finns inga detaljer om hur du skall göra för att leva upp till kraven rent praktiskt. I denna utbildningen ger vi dig verktygen!

Alla varor innehåller kemiska ämnen. Du som tillverkare eller importör ansvarar att dina varor är säkra när det gäller kemiskt innehåll. Bara på EU-marknaden finns det ett stort antal lagstiftningar som reglerar kemiskt innehåll i varor på olika sätt. Som tillverkare eller importör ställer det komplexa regulatoriska landskapet höga krav på det praktiska arbetet med kemikalier i varor för att möta de allt högre kraven marknaden ställer.

 Denna utbildning ger en kort överblick över lagstiftningar så som exempelvis;

REACH förordningen EG/1907/2006

RoHS direktivet 2011/65/EU

POPs förordningen (EU) 2019/1021

SCIP databaskraven från avfallsdirektivet 2008/98/EC

Material I kontakt med livsmedel, ramförordningen EC/1935/2004

När kemikalielagstiftningen begränsar kemiska ämnen i varor, definieras kraven för diverse typer av produkter avseende kemiskt innehåll. Lagstiftningen fokuserar på att beskriva kraven men ger oftast inga detaljerade beskrivningar om hur man sedan kan arbeta i praktiken för att kunna leva upp till kraven på ett effektivt sätt. Under utbildningen kommer du att förstå hur du kan effektivisera kemikaliearbetet och arbeta på ett systematiskt sätt.

Ur programmet:

  • Överblick om de regulatoriska EU kraven som begränsar kemiskt innehåll i varor 
  • Utbildningen visar hur man kan prioritera arbetet
  • Hur man kan riskutvärdera leverantörer
  • Hur man kan riskutvärdera material/produkter
  • Överblick om vilka gemensamma nämnare finns det i arbetet med olika kemikalielagstiftningar
  • Rutiner - vilka processer bör man ha för att säkerställa kravuppfyllelse?
  • Kemisk analys och tester - när bör man göra det?

 

Kursens mål

Kursens mål är att ge kunskap om hur industrin arbetar med kraven och att ge dig tips för att kunna utföra ett effektivt arbete med kemikalier i varor och diverse produkter. Du får lära dig hur du tar ett samlat grepp om kemikaliearbetet för att bemöta marknadens krav.

 Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig till varutillverkare av dom flesta typer av produkter eller artiklar. Utbildningen lä,par sig även till dig som har ett ansvar att säkerställa att produkter uppfyller legala krav. Det kan vara inom funktioner som inom miljö, kvalitet, inköp, produktägare, ledning, FoU, produktutveckling och produkt vård.

Förkunskaper:

Baskunskaper om REACH, RoHS, SCIP databasen eller motsvarande är en fördel, men inget krav.

Kursledare

Utbildningen genomförs av personal från Intertek Assuris. De är specialicerade på Chemical compliance och arbetar med att hjälpa små till stora företag med att uppfylla kraven i kemkalielagstiftningar som REACH och RoHS. Samtliga kursledare har ett flertal års erfarenhet av miljöarbete med produkter och håller återkommande utbildningar i REACH, RoHS och WEEE. Det skapar bra möjlighet att hålla utbildningar med de senaste nyheterna och inblick i hur industrin arbetar för att uppfylla kraven.

Kommande tillfällen

startdatumslutdatumlängdplats 
Inga klasser planerade
 
 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/