Hållbarhet ur ett kemikalieperspektiv

Hur lyfter man kemikaliearbetet så att man går från kravuppfyllelse till hållbarhet?

Kemikalier finns i både kemiska produkter och varor. Du som tillverkare eller importör ansvarar att dina produkter är säkra när det gäller kemiskt innehåll, oavsett om ni sätter kemiska produkter eller varor på marknaden. Hur lyfter man kemikaliearbetet så att man går från kravuppfyllelse till hållbarhet? Vilka kopplingar och synergier finns det mellan hållbarhetsarbetet och arbetet med kemikalier eller kemiska ämnen i varor?

Ur programmet:

  • Överblick om kemikaliearbetet, inkl. arbetsprocesser
  • Hållbarhet – ett koncept med flera dimensioner
  • I utbildningen diskuteras kopplingar mellan kemikaliearbetet och de globala hållbarhetsmålen i agenda 2030
  • Substitution och cirkulära materialflöden (tex SIN-list, PRIO-databasen mm.)
  • Hur kan man integrera kemikaliearbetet med hållbarhet
  • Hur man kan gå från kravuppfyllelse till hållbarhet – höja ribban

Kursens mål

Kursens mål är att integrera hållbarhetstänket i kemikaliearbetet. Samt ge tips om hur man kan lyfta kemikaliearbetet från kravuppfyllelse till hållbarhet. Hur man går från stuprör till ett samlat grepp om kemikaliearbetet.

 

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig till tillverkare av dom flesta typer av kemiska produkter eller varor. De som har ett ansvar att säkerställa att produkter uppfyller säkerhets- och legala krav eller de som jobbar med hållbarhetsfrågor. Detta kan vara inom funktioner som hållbarhet, miljö, kvalitet, inköp, produktägare, ledning, FoU, produktutveckling och produktvård.

Förkunskaper:

Baskunskaper om kemikalie- eller hållbarhetsarbetet är en fördel, men inget krav.

Kursledare

Utbildningen genomförs av personal från Intertek Assuris. De är specialicerade på Chemical compliance och arbetar med att hjälpa små till stora företag med att uppfylla kraven i kemkalielagstiftningar som REACH och RoHS. Samtliga kursledare har ett flertal års erfarenhet av miljöarbete med produkter och håller återkommande utbildningar i REACH, RoHS och WEEE. Det skapar bra möjlighet att hålla utbildningar med de senaste nyheterna och inblick i hur industrin arbetar för att uppfylla kraven.

Kommande tillfällen

startdatumslutdatumlängdplats 
Inga klasser planerade
 
 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/