ISO 17025 - Kvalitetsledningssystem för Laboratorier

ISO 17025 är en standard för kvalitetsstyrning av provnings- och kalibreringslaboratorier. Standarden är uppdelad i två delar, en för krav på ledningssystem (i grunden ISO 9001) och en för tekniska krav som t.ex teknisk kompetens, lokaler, miljöförhållanden med mera. På den här utbildningen går vi igenom dessa delar i den nya utgåvan.

Kanske arbetar ni redan mot kraven i ISO 17025 och behöver en övergripande repetition av kraven samt tips och inspiration för att utveckla det vidare, eller så står ni i begrepp att införa ISO 17025 och behöver en grundligare genomgång av kraven, för att få svar på hur era rutiner och processer skall byggas för att möta kraven och en eventuell ackreditering. Är du nyfiken på den nya utgåvan - vi ger dig svaren!


Innehåll 

  • Grundläggande kunskap och förståelse om och kring ISO 17025
  • Vi går igenom standardens innehåll – vad står det och hur tolkar du det/anpassar det till din verksamhet
  • Kommande utgåva - vad innebär det för dig?
  • Hur fungerar och korrelerar ISO 17025 med andra kvalitetssystem, som till exempel ISO 9001 och vad är ackreditering kontra certifiering?
  • Övningar i korrigerande och förebyggande åtgärder
  • Vi varvar föreläsning med mycket dialog, diskussioner och övningsexempel


Kursens mål

Målet är att ge deltagarna en grundläggande alternativt fördjupad förståelse för kraven, för att efter avslutad kurs själva kunna arbeta vidare med att utveckla och vidmakthålla era rutiner och processer (kvalitetsledningssystemet).

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen passar dig som har viss erfarenhet av kvaliteteslednigssystem eller annan ledningssystemstandard.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs men det är bra om du har inblick i någon form av laboratorieverksamhet alt ISO 9001. Se vår utbildning här

 

Kommande tillfällen

startdatumslutdatumlängdplats 
Inga klasser planerade
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 
 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/