Kemikalielagstiftning i Europa - en överblick

Detta är utbildningen för dig som vill få en samlad överblick över vad som gäller kring kemilagstiftningarna i Europa, Ryssland och Turkiet.

För företag som säljer sina produkter på en global marknad blir det en allt större utmaning att bevaka och leva upp till de ökande miljökraven och registreringsplikterna. En kemisk produkt täcks oftast inte av en utan flera lagstiftningar, så det gäller att försöka förstå vilka skyldigheter som finns på de olika marknaderna.

Denna breda utbildning ger en överblick över vilka krav som finns i Europa på kemikalier. Vi kommer att prata om olika kemikalielagstiftningar, bland annat REACH, CLP och Biocidförordningen.  

Under utbildningen tar vi också upp praktiska exempel på hur man ska tänka som leverantör i Europa.

Innehållet vänder sig till alla som jobbar med kemiska produkter och kommer i kontakt med lagkraven som ställs. Ambitionen är att ge en bra överblick av de allmänna kraven för såväl yrkesmässigt som privat bruk. Sektorspecifika regler för exempelvis icke kemiska produkter, detergenter etc utelämnas här.

Utbildningen går igenom:

  • EU förordningen REACH
  • REACH i andra länder och hur det skiljer sig från EU
  • Roller och skyldigheter för tillverkare, importörer, distributörer, inköpare och användare av kemikalier
  • Kort om Biocidförordningen
  • CLP: Säkerhetsdatablad – Betydelsen av säkerhetsdatablad och hur du enkelt granskar den
  • Att tänka på vid märkning av kemiska produkter

Kursens mål

Att du som deltagare får en samlad bild över vilka krav som finns i Europa och en grundläggande förståelse av lagkraven. Efter kursen hoppas vi att du kommer få tillräcklig med information för att förstå vad ni som företag behöver göra framåt

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till de på företaget eller i organisationen som har hand om kemikaliefrågor, hos exempelvis tillverkare, importörer, formulerare och distributörer av kemiska produkter.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kursledare
 
Utbildningen genomförs av personal från Intertek Assuris. De är specialicerade på Chemical compliance och arbetar med att hjälpa små till stora företag med att uppfylla kraven i kemkalielagstiftningar som REACH och RoHS. Samtliga kursledare har ett flertal års erfarenhet av miljöarbete med produkter och håller återkommande utbildningar i REACH, RoHS och WEEE. Det skapar bra möjlighet att hålla utbildningar med de senaste nyheterna och inblick i hur industrin arbetar för att uppfylla kraven.

 

 

Kommande tillfällen

startdatumslutdatumlängdplats 
Inga klasser planerade
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 
 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/