Kemiska hälsorisker

På många arbetsplatser hanteras farliga kemiska produkter. Dessutom kan skadliga ämnen bildas eller frigöras vid exempelvis mekanisk bearbetning och uppvärmning av material. Utbildningen går igenom grundläggande toxikologiska begrepp och vilka negativa effekter som exponeringen kan ge upphov till. Övningarna handlar om hälsoeffekter kopplade till produktklassificeringar samt att identifiera produkter som bör fasas ut i er verksamhet.

Nästa tillfälle

Ur programmet:
  • Risker med kemiska produkter och statistik

  • Exponering och upptag. Dos och respons. Halveringstider.

  • Direkta och fördröjda effekter. Permanenta skador och övergående effekter.

  • Genomgång av olika typer av skador: Frätskador, allergi och kontakteksem, försämrad syreupptagningsförmåga och lungskador, nervskador, övriga organskador samt cancer och försämrad reproduktionsförmåga.

  • Avslutande diskussion och frågestund

 

Vem vänder sig utbildningen till?
Personer som behöver en djupare förståelse för de kemiska risker som förekommer på arbetsplatser och vilka skador eller effekter som de kan ge upphov till. Tex inför riskbedömning av kemikalier.

 

Nästa tillfälle

Kommande tillfällen

startdatumslutdatumlängdplats 
28 mar, 202328 mar, 2023½dagOnlineLäs mer Boka
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Nästa tillfälle

< Kalendarium

 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/