REACH och CLP för slutanvändare

Många företag och organisationer är slutanvändare av kemiska produkter. Dvs de använder produkter i sin verksamhet utan att sälja dessa vidare. För den här målgruppen har vi tagit fram en utbildning som syftar till att deltagarna ska få en grundläggande förståelse av REACH och CLP samt vara insatta i vad som krävs för att uppfylla de krav som ställs. De flesta förändringar när det gäller kemikalielagstiftning sker idag på EU-nivå och därför är det viktigt att känna till de krav som ställs i REACH-förordningen samt ha grundläggande kunskaper om klassificering och märkning av ämnen och blandningar.

 

Utbildningen inleder med en grundläggande del om syftet med REACH, centrala begrepp och definitioner inklusive de roller olika företag kan ha enligt förordningen samt dokumentationskrav. Vi går därefter igenom definitionen av SVHC-ämne, tillståndsplikt (Bilaga XIV) och begränsningar (Bilaga XVII).

CLP-förordningen anger inga krav för slutanvändare, men är ändå relevant att känna till för att kontrollera leverantörens klassificeringar samt om ni vill klassificera era egna utspädningar och blandningar. Därför går vi även översiktlig igenom de delar som handlar om klassificering och märkning av kemiska produkter. Sista delen ägnas åt vad som krävs av er som mottagare av säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier enligt REACH-förordningen.

 

Ur programmet:

  • Introduktion till REACH: Syfte, definitioner och roller

  • SVHC-ämnen: Kandidatlistan och tillståndsplikt (Bilaga XIV)

  • Ämnen med begränsningar (Bilaga XVII)

  • CLP-förordningen: Klassificering och märkning

  • Säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier

  • Användbara länkar och tips

  • Avslutande diskussion och frågestund

 

 
Vem vänder sig utbildningen till?

Personer som vill vara insatta i de krav som ställs i REACH-förordningen på slutanvändare av kemiska produkter samt de som är intresserade av en grundläggande introduktion till REACH och CLP.

Observera att utbildningen fokuserar på slutanvändning av kemiska produkter som köpts in från EES-länder. För lagkrav gällande import och tillverkning av ämnen, kemikalieinnehåll i varor och försäljning av kemiska produkter kan ni ta del av den information som finns på kemikalieinspektions hemsida

 

Kommande tillfällen

startdatumslutdatumlängdplats 
Inga klasser planerade
+ 46 8 750 00 00
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 
 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/