Elektrokemisk energilagring - batterier, bränsleceller och superkondensatorer

Interteks experter säkerställer att dina batterier, bränsleceller och superkondensatorer uppfyller krav på prestanda, tillförlitlighet och säkerhet.

Vi har mer än 50 års erfarenhet av att utvärdera batterier i allt från elfordon till medicinteknisk utrustning och hjälper utvecklare, tillverkare och applikationsexperter världen över. Vi har ackrediterade provningslaboratorer i världsklass och är globalt erkända för vår oberoende ställning och välgrundade rådgivningsverksamhet. Intertek utvärderar fler än 20 000 batterier årligen. En viktig framgångsfaktor är vårt teams unika expertis och dess kombination av provnings- och konsultverksamhet.

Intertek är även en ledande leverantör av provnings- och konsulttjänster för bränsleceller. Redan när de första prototyperna av bärbara bränsleceller lanserades i slutet av 90-talet var Interteks specialister aktiva i utvärderingen av dessa.

Batterier  

Intertek erbjuder ett brett spektrum av provnings- och konsulttjänster för batterier. Vi utför prestanda-, miljötålighets- och säkerhetsprovning av batterier av alla typer och storlekar. Provningen sker antingen enligt skräddarsydda provningsprogram eller enligt nationella/internationella standarder. 

Vi är dessutom certifieringsorgan inom CB-programmet, vilket ger våra kunder tillträde till mer än 40 marknader med en enda provningsrapport.

Vår konsultverksamhet på batteriområdet omfattar bland annat:

  • Expertstöd vid produktutveckling
  • Regulativa kravutredningar
  • Upprättande av tekniska specifikationer inför upphandling
  • Utformning av utvärderingsprogram
  • Analys av provningsresultat
  • Modellering och simulering
  • Fabriksinspektioner
  • Felanalyser och haveriutredningar
  • Teknisk due diligence för investerare
  • Utbildning

Bränsleceller

Intertek erbjuder ett brett spektrum av provnings- och rådgivningstjänster för olika typer av bränsleceller. Interteks mångfald av provningsmiljöer ger möjlighet till prestanda-, miljötålighets- och säkerhetsprovning enligt skräddarsydda provningsprogram. Vi utför även fulla certifieringar mot nationella och internationella bränslecellsstandarder, exempelvis IEC 62282 och ANSI/CSA FC. Intertek tillhandahåller också EMC-provningar av bränsleceller, moduler och system.

Våra rådgivningstjänster omfattar alltifrån analys av regulatoriska krav och förstudier kring olika systemlösningar till utformning av utvärderingsprogram och hjälp med avancerade tekniska beräkningar. Vi erbjuder även utbildningar om bränsleceller på olika tekniska nivåer samt kring standardiseringsarbetet för bränsleceller.

 
 
 
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00