Blogg

100 years of standardization
26 February 2021

100 years of standardization

An historical overview of Swedish conformity assessment and standardization. More…

Kalibrering: Behovet av tillförlitliga mätinstrument vid elsäkerhetsmätningar
Brexit
02 October 2020

Brexit

Impact on regulatory compliance and product conformity assessment. More…