Blogg

100 years of standardization
26 February 2021

100 years of standardization

An historical overview of Swedish conformity assessment and standardization. More…

Brexit
02 October 2020

Brexit

Impact on regulatory compliance and product conformity assessment. More…

Kalibrering: Behovet av tillförlitliga mätinstrument vid elsäkerhetsmätningar