Bortom Brexit – så stöttar vi våra kunder

Regulatory compliance för produkter och tjänster efter Brexit.

September 2020

Den 31 december 2020 lämnar Storbritannien EU. Just nu pågår förhandlingar som avgör om ett heltäckande frihandelsavtal mellan parterna kommer att skrivas under eller om Storbritannien lämnar EU utan att ett avtal finns på plats.  

Hur de här förhandlingarna går har stor påverkan på regulatory compliance för produkter som sätts på marknaden i Storbritannien. Antingen kommer det att finnas ett avtal som gör att CE-märkning kommer att fortsätta gälla både inom EU och i Storbritannien, eller så kommer alternativa regler att gälla från 1 januari 2020. 

Den brittiska regeringen har sagt att man kommer att erkänna CE-märkningen under en begränsad tid, även utan frihandelsavtal (se nedan). Samtidigt har EU sagt att man inte kommer att erkänna CE-märken utfärdade av Notified Bodies baserade i Storbritannien efter 31 december 2020. 

Den 1 september släppte den brittiska regeringen ett dokument som behandlar produktregelverket efter övergångsperioden. Det dokumentet finns i sin helhet här www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-mark-from-1-january-2021.

Nedan följer en sammanfattning av dokumentet:

Om den brittiska regeringen och EU inte lyckas komma överens om ett frihandelsavtal kommer CE-märkning att fortsätta gälla i Storbritannien (England, Skottland och Wales) fram till 1 januari 2022. Detta för att ge marknadens aktörer tid att anpassa sig till det nya läget. Efter detta datum accepteras inte CE-märket längre utan det nya UKCA-märket (UK Conformity Assessed) gäller för produkter som placeras på marknaden i Storbrittannien. UKCA gäller för det flesta varor som idag kräver CE-märkning. För den nordirländska marknaden kommer speciella regler med andra övergångsbestämmelser att gälla.  

Hur Intertek kan hjälpa till

White paper och FAQ

Våra experter på regulatory compliance har tagit fram ett white paper och ett FAQ-dokument 

 

Webinar på svenska 

Den 3 november kl 10-11 höll Farzad Farzaneh, rådgivare inom regulatory compliance, ett webinar om regulatory compliance efter Brexit. Missade du live-webinaret finns kan du lyssna på en inspelning av webinaret.  

 

Notified Body-tjänster

Intertek har vidtagit de åtgärder som krävs för att säkerställa att våra Notified Body-tjänster inte påverkas oavsett vad som händer innan 1 jan 2021. Vi har Notified Bodies både i och utanför Storbritannien och kan erbjuda tjänster för export till:

EU: Om CE-märkningen på er produkt har utfärdats av en EU-godkänd Notified Body eller om ni självdeklarerar behöver ni inte göra någonting.

Storbritannien: Om er produkt redan är CE-märkt kommer den att vara ok fram till 1 januari 2022. För nya produkter gäller däremot UKCA-märkning direkt efter 1 januari 2021.

Nordirland: Existerande och framtida nya produkter som placeras på marknaden i Nordirland och är CE- eller CE/UK(NI)-märkta accepteras fram till 1 januari 2023. 

Medicintekniska produkter, byggprodukter, fordon och flyg omfattas av ytterligare regler från 1 januari 2021 till June 2023. 

Om ett nytt handelsavtal mellan Storbritannien och EU ommer till stånd kommer båda parternas myndigheter att acceptera både CE- och UKCA-märkning. 

 

 

Interteks EU-27 Notified Bodies

ATEX Directive
Gas Appliances Regulation
Boiler Efficiency Directive
EMC Directive
Radio Equipment Directive
Outdoor Noise Directive
Machinery Directive
Life Safety & Security (CPR)
Building Construction Products (CPR)
Personal Protective Equipment (PPE) Regulation
Toys Directive
Medical Devices Regulation
Pressure Equipment Directive

Intertek UK Approved Body

ATEX Regulation
Gas Appliances Regulation
Boiler Efficiency Regulation
EMC Regulation
Radio Equipment Regulation
Outdoor Noise Regulation
Machinery Regulation
Life Safety & Security (CPR)
Building Construction Products (CPR)
Personal Protective Equipment (PPE) Regulation
Toys Regulation

CE-märkning

Intertek erbjuder kvalificerad rådgivning inom CE-märkning.

Provning och certifiering av produkter

Intertek erbjuder ackrediterad provning av elsäkerhet, EMC, radio och miljötålighet enligt ett stort antal internationella och regionala standarder. Vi erbjuder även ett antal certifieringsprogram för globalt marknadstillträde.