Vi fortsätter att kvalitetssäkra processer och leverantörskedjor

Den pågående corona-epidemin påverkar oss alla, både privat och i yrkeslivet.

Vi på Intertek gör nu allt vi kan för att fortsätta leverera på samma höga nivå samtidigt som vi på bästa sätt skyddar både våra medarbetares och våra kunders hälsa och säkerhet.

Det innebär bland annat att:

• Vi fortsätter med revisionerna som vanligt, men med er hjälp till större del på distans.

• Vi erbjuder våra populära Intertek Academy-utbildningar online.

• Vi fortsätter att träffa er kunder för att bistå med expertis och utbildning, men nu gör vi det online.

• Vi ser kontinuerligt över vår planering så att vi hela tiden arbetar så effektivt som möjligt med våra kundprojekt.

Sedan följer vi, precis som alla andra företag och organisationer, utvecklingen noggrant och gör löpande nya bedömningar och tar nya beslut kring hur vi ska agera.

Kontakta gärna vår svenska Business Support
Har ni frågor, behov av en gap-analys, certifiering, revision, leverantörsgranskning eller utbildning så finns vi tillgängliga på telefon 08-750 03 33 och e-post till business-support.sweden@intertek.com. 

Business Support banner

Den som vill veta mer om hur Intertek arbetar globalt med att minska risker i verksamheten och begränsa spridningen av corona-viruset hänvisar vi till Interteks globala hemsida, www.intertek.com.

 

 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00