Nya ekodesign-regler för belysning i september 2021

Från och med 1 september 2021 ersätter en ny ekodesignförordning (EU 2019/2020) för ljuskällor och drivdon de tidigare förordningarna (EC) No 244/2009 och (EU) No 1194/2012. För att hinna klart med verifieringen innan de nya striktare kraven träder i kraft är vår rekommendation att starta med uthållighetstesterna i mars.

Vad innebär de nya kraven?

I den nya förordningen ställs krav på att LED-modulen ska vara löstagbar från armaturen med ”vanliga verktyg”. Detta för att förenkla reparation och återvinning av produkten. Förordningen specificerar inte vad som menas med ”vanliga verktyg”, men vi tolkar detta som exempelvis skruvmejsel (torx, insex etc), tång eller nyckelsats. Däremot räknar vi inte verktyg som lödverktyg, svets eller vinkelslip i kategorin. 

Om produkten trots kravet ovan inte går att ta isär för att verifiera energieffektiviteten i ljuskällan och styrenheten separat, ses hela produkten som en ljuskälla. Samma formel används alltså för att räkna ut energieffektiviteten oavsett om det är en LED-modul eller en hel armatur man testar. Detta gör i sin tur att många produkter med fasta LED-moduler inte lever upp till de striktare kraven i den nya förordningen eftersom exempelvis skärmar eller diffusorer på armaturen fångar en del av ljuset från ljuskällan. 

Förutom detta nya sätt att verifiera energieffektiviteten krävs flimmermätning för LED-ljuskällor samt ett uthållighetstest på 3600 h för alla produkter som ska föregå verifiering. 

Ny energimärkningsförordning 

Samtidigt med den nya ekodesignförordningen träder också en ny energimärkningsförordning för ljuskällor (EU 2019/2015) i kraft. För den gäller en övergångsperiod fram till 1 mars 2023 då den nuvarande energimärkningen fortfarande är tillåten. Från och med 1 mars 2023 ska alla ljuskällor ha den nya energimärkningen. 

Hur kan Intertek hjälpa till? 

Intertek hjälper er med oberoende verifiering av de nya kvalitetskraven för Ekodesignförordningen (EU 2019/2020) (ErP), så som färgåtergivning index (CRI), färgtemperatur (CCT), Color Consistency och verifiering av drivdonets effektivitet. I de nya kraven krävs även flimmermätning för LED-ljuskällor samt ett uthållighetstest på 3600 h för alla produkter som ska föregå verifiering, vilket Intertek även utför. För att hinna verifiera innan de nya reglerna träder i kraft behöver uthållighetstestet starta senast i mars 2021. 


Intertek erbjuder även oberoende provning för energiförbrukningsmärkning enligt det nya energimärkningsdirektivet.

Vill du veta mer?

Har du exempelvis frågor om hur provningen går till, priser, vilka produkter som berörs eller är undantagna?
Våra erfarna belysningsspecialister återkommer snabbt med ett svar.  
Ställ din fråga här

Gör rätt från start med teknisk regulatorisk rådgivning 

Intertek kan även stötta er med teknisk regulatorisk rådgivning inom de standardkrav, regler och direktiv som reglerar marknaden inom de flesta branscher i de flesta länder världen över. Alla våra experter har lång erfarenhet och hög kompetens inom sina olika områden. Genom våra experters deltagande i olika standardiseringskommittéer är vi med och driver utvecklingen framåt och på så vis får våra kunder får den senaste kunskapen.

Kontakta oss så tidigt som möjligt i produktutvecklingsprocessen, så stöttar vi ert företag med den regulatoriska kunskap ni behöver för ett smidigt och säkert marknadstillträde.
Teknisk regulatorisk rådgivning 

För mer information

Läs mer om våra övriga tjänster inom belysningsområdet
Läs mer om energieffektivitetsprovning 
Läs mer om våra utbildningar.