Webinar om nya EU-standarden för trådlösa enheter (2.4 GHz-bandet)

EU har uppdaterat standarden för trådlösa enheter inom 2.4 GHz-bandet, exempelvis WiFi, Bluetooth och Zigbee. Den 6 augusti 2021 ersätter den nya harmoniserade ETSI EN 300 328 V 2.2.2 den tidigare versionen av standarden och alla nya produkter måste leva upp till kraven i den nya utgåvan. Förändringarna i den nya utgåvan innebär att produkter kan komma att behöva testas på nytt för att säkerställa att de fortfarande uppfyller de väsentliga kraven i EU:s Radiodirektiv efter den 6 augusti 2021.

Interteks expert går igenom alla viktiga nyheter under ett förinspelat webinar. Webinariet är helt kostnadsfritt att ladda ned som mp4 eller pdf.

Under webinariet får du lära dig mer om:  

  • De allmänna tekniska kraven i standarden.
  • Bakgrunden till förändringen.
  • De viktigaste förändringarna i den nya utgåvan.
  • Krav på provning för olika typer av utrustning.
  • Vilken produktinformation som behövs inför provningen. 
  • Vanliga frågor och svar. 

Fyll i formuläret nedan för att ladda ned vårt förinspelade webinar (mp4 eller pdf).