Felanalys av batterier

Felanalys ger rätt kunskap för välgrundade beslut om åtgärder som produktåterkallelse, konstruktionsförändringar eller nya kvalitetsrutiner i samband med batteriincidenter.

En batteriincident kräver välriktade åtgärder. En felanalys ger svar på frågor som:

  • Vilken komponent är det som har fallerat? 
  • Hur har felet uppstått? Beror det på t ex mekanisk påverkan eller värme? Eller på interna problem som missats i kvalitetskontrollen?
  • Är det ett enstaka fel eller ett första tecken på ett generellt problem?

Svar som ger underlag till rätt beslut.

Djup kompetens och lång erfarenhet

Vårt batterilabb i Kista är ett globalt kunskapscentrum för batteri och energilagring inom Intertek och har över 50 års erfarenhet av oberoende felanalys av batteridrivna produkter. 

Vi använder bland annat följande metoder i vårt felanalysarbete:

  • X-ray och CT-Scan
  • Elektrisk karaktärisering
  • Elektrisk impedansspektroskopi (EIS) av celler
  • Celldissekering av vattenbaserade batterikemier
  • Celldissekering i handskbox (inert miljö) av icke vattenbaserade batterikemier
  • SEM och SEM-EDX på elektroder

 

 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00