Elfordon

Med vår långa erfarenhet inom både fordonsindustrin och batteri- och energilagring är Intertek en naturlig partner för tillverkare av batterier och komponenter för el- och hybridfordon.

Intertek har över 50 års erfarenhet av provning inom både fordonsindustri och batterier. Vi kan hjälpa dig att se till att dina batterier, komponenter och system för elfordon – laddstationer, kablage, laddare och annan kringutrustning – överensstämmer med lagkrav på elsäkerhet världen över.

Intertek har också en omfattande verksamhet för prestandaprovning av celler, moduler och hela batterisystem för elfordon. Provningen sker antingen enligt skräddarsydda provningsprogram eller enligt nationella/internationella standarder.

 

Läs mer om våra tjänster inom:

 elfordon