Försvar

Oberoende och ackrediterad provning av EMC, miljötålighet och elsäkerhet enligt standard eller kundspecifikation samt certifiering av ledningssystem enligt AS 9100-serien.

Batteri och energilagring

Interteks batteriteam i Kista har långtgående forskningssamarbeten med ett antal aktörer inom försvarsindustrin, bland annat inom eldrift av fordon och energilagring. På detta område kan vi bland annat erbjuda säkerhets- och prestandaprovning av batterier, bränsleceller och kringutrustning för de flesta användningsområden. Vi har också en omfattande konsultverksamhet kring batterier och bränsleceller.

Ledningssystem för flyg och försvar – AS900-serien

För att överhuvudtaget komma i fråga som leverantör till flyg- eller försvarsindustrin måste man kunna visa att branschstandarder inom kvalitetsledning följs. En certifiering enligt AS 9100C, AS 9003, AS 9110A eller AS 9120A är ofta ett obligatoriskt krav. 

Med ett nätverk av välmeriterade och erfarna revisorer – många med AIEA-kompetens (Aerospace Industry Experienced Auditors) – kan vi hjälpa ert företag med er certifiering, oavsett på vilken marknad i världen ni verkar.

Provning

Intertek har ett långt- och djupgående samarbete med den svenska försvarsindustrin. Från labb i Kista utanför Stockholm (bl a provning enligt MIL STD 461), Leatherhead i Storbritannien och Grand Rapids i USA erbjuder vi oberoende och ackrediterad provning av EMC, miljötålighet och elsäkerhet enligt standard eller kundspecifikation. Vi erbjuder bland annat provning enligt följande standarder:

 

MIL STD 1179D

 • Photometric Testing
 • Color Testing 
 • Blackout Visibility Testing

 

 

 

MIL STD 461

 • EMC Radiated Immunity/Susceptibility (utstrålad immunitet/känslighet)
 • Radiated Emissions (ustrålade emissioner)
 • Bulk Current Injection
 • Conducted Immunity/Susceptibility (ledningsbunden immunitet/känslighet)
 • Conducted Emissions (ledningsbundna emissioner)

MIL STD 810

 • Materialprovning 
 • Vibration 
 • Termisk chock 
 • Elsäkerhet 
 • Mekanisk provning 
 • Hög höjd 
 • Temperatur 
 • Fukt 
 • Regn 
 • Saltdimma/spray 
 • Sand och damm 
 • Akustik Immersion

RTCA DO-160

 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00