Export till marknader med Conformity Assessment Programs (CAP)

Praktisk kunskap för snabbt marknadstillträde med lokal förankring.

I vissa länder, främst i Mellanöstern och Afrika, har myndigheterna valt att outsourca införselkontrollen av varor till en oberoende tredje part. Genom ett så kallat Conformity Assessment-program (CAP) fungerar den oberoende aktören som myndighetens förlängda arm och bistår med granskning av dokument och inspektioner av varusändningar innan de släpps in i landet.

För ett företag som ska exportera till något av dessa länder innebär CAP ett antal regler och krav som måste uppfyllas innan deras produkter kan tullas in i landet: 

  • Varje skeppning ska genomgå en Pre Shipment Inspection innan den skickas iväg.
  • Skeppningen ska åtföljas av ett Certificate of Conformity som intygar att produkterna uppfyller mottagarlandets produktsäkerhetsregler och att en Pre Shipment Inspection genomförts. 

Att inte följa kraven i ett Conformity Assessment Program på ett korrekt sätt kan medföra kännbara konsekvenser: dryga böter och/eller att godset hålls kvar i hamnen, skeppas tillbaka eller till och med förstörs, allt på exportörens bekostnad.

Intertek arbetar med Conformity Assessment Programs för Algeriet, Bangladesh, Botswana, Kamerun, Ecuador, Etiopien, Gabon, Elfenbenskusten, Kurdistan, Kuwait, Mexiko, Filippinerna, Qatar, Ryssland, Saudiarabien, Uganda och Uzbekistan. Genom att samarbeta med oss får våra kunder djup kunskap om export parat med en stark lokal förankring och mångårig erfarenhet av samarbete med svenska företag.