Gruvmaskiner

Gruvindustrin är mitt i ett systemskifte. Både gruvarbetare och diesel flyttar upp ur gruvorna och elektriska fjärrstyrda eller autonoma fordon flyttar in, tillsammans med nya regulatoriska utmaningar för branschen.

Gruvindustrins framtid är elektrisk, uppkopplad och fjärrstyrd. TIllverkare av gruvutrustning utökar i snabb takt sitt sortiment av elektriska och fjärrstyrda eller autonoma lastare, truckar och borr-riggar.

Men ett så stort teknikskifte sker inte utan hinder. Fjärrstyrd eller autonom utrustning och fordon betyder trådlös kommunikation, kamerautrustning, sensorer och navigationssystem under jord och elektrisk drift betyder batterier och laddinfrastruktur. Allt detta för med sig nya utmaningar vad gäller säkerhet, prestanda och regelefterlevnad.

Intertek har bred kompetens inom säkerhet, EMC, radio/trådlös kommunikation, batteri, miljötålighet, prestanda och explosionsfarliga miljöer för gruvindustrin. Vi erbjuder provning, verifiering och certifiering för både komplex utrustning, installationer och komponenter och för elektriska fordon och laddinfrastruktur. Dessutom erbjuder vårt Global Market Access-team regulatoriskt stöd för smidigt tillträde till alla de stora gruvmarknaderna i världen.

 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00