Verifiering av koldioxidutsläpp och tilldelning av utsläppsrätter

Intertek är en oberoende ackrediterad kontrollör av rapporter om koldioxidutsläpp och ansökningar om tilldelning av utsläppsrätter.

De verksamheter som ingår i EU:s system med handel av utsläppsrätter måste enligt lag övervaka sina utsläpp av växthusgaser och lämna en utsläppsrapport, både till Naturvårdsverkets register E-CO2 och till EU:s Unionsregister varje år. Lagen säger dessutom att utsläppsrapporten måste verifieras av en oberoende ackrediterad kontrollör. 

 Intertek är ett av i dagsläget av fyra företag i Sverige som är ackrediterade av Swedac som oberoende kontrollör för att utföra koldioxidrevisioner och verifiera koldioxidutsläpp för värmeverk och processindustri.

Vart femte år ansöker verksamhetsutövarna om fri tilldelning av utsläppsrätter för nästa tilldelningsperiod. I samband med detta utför vi även tilldelningsrevisioner där vi verifierar att de data som ansökningarna baseras på är korrekta. 

 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00