Hälso- och sjukvård

Ni producerar och installerar – vi testar, granskar och certifierar. Ett klartecken från Intertek står för högsta möjliga kvalitet och säkerhet.

Intertek provar och certifierar medicintekniska produkter samt utför opartisk besiktning av medicintekniska installationer på sjukhus. Vi granskar kvaliteten, kontrollerar säkerheten och certifierar ledningssystem för en optimerad verksamhet. 

Vårt breda utbud av tjänster består bland annat av 

  • provning och certifiering av medicintekniska produkter för EU och resten av världen.
  • opartisk besiktning av medicintekniska installationer på sjukhus
  • certifiering av ledningssystem, både för sjukvården och medicintekniska bolag
  • anmält organ (Notified Body) för CE-märkning av medicintekniska produkter
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 

Intertek

Medicinteknik

Vi provar och certifierar medicintekniska produkter samt reviderar och certifierar ledningssystem, t ex enligt ISO 13485.

Intertek

Sjukvård

Vi besiktar medicintekniska installationer och certifierar ledningssystem för bland annat kvalitet och miljö.