Hälso- och sjukvård

Provning och certifiering av medicintekniska produkter och certifiering av ledningssystem.

Intertek provar och certifierar medicintekniska produkter samt certifierar ledningssystem för företag och organisationer inom hälso- och sjukvård. Vi granskar kvaliteten, kontrollerar säkerheten och certifierar ledningssystem för en optimerad verksamhet. 

Vårt breda utbud av tjänster består bland annat av 

  • provning och certifiering av medicintekniska produkter för EU och resten av världen.
  • certifiering av ledningssystem, både för sjukvården och medicintekniska bolag
  • anmält organ (Notified Body) för CE-märkning av medicintekniska produkter
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 

Intertek

Medicinteknik

Vi provar och certifierar medicintekniska produkter samt reviderar och certifierar ledningssystem, t ex enligt ISO 13485.

Intertek

Sjukvård

Vi certifierar ledningssystem för bland annat kvalitet och miljö.