Ny standard påverkar compliance för möbler med elektriska motordrivna delar.

Sedan november 2019 finns IEC 60335-2-116 som specifikt hanterar elsäkerhet för möbler med elektriska motordrivna delar. Det betyder att enbart provning enligt enbart IEC 60335-1 inte alltid räcker för globalt marknadstillträde för den här typen av produkter. 

IEC 60335-116 täcker in möbler avsedda för hemmabruk eller liknande med elektriska motordrivna delar, exempelvis höj- och sänkbara skrivbord, justerbara sängar och köksmöbler med elektriskt drivna lådor och dörrar.  Standarden tar bland annat hänsyn till produktspecifika risker som klämrisk och stabilitet och andra mekaniska risker. 

Faktablad om IEC 60335-2-116

Vi har tagit fram ett faktablad som går igenom scope, gränsvärden och testmetoder för den nya standarden samt hur den påverkar compliance inom EU och i resten av världen. 

 

 

 

 

Provning

I våra ackrediterade laboratorier i Kista och runt om i världen provar vi era produkter enligt internationella och regionala standarder eller kundkrav på säkerhet, prestanda, miljötålighet, energieffektivitet och EMC.

Produktcertifiering

Intertek erbjuder ett stort spektrum av internationella, regionala och lokala certifieringsprogram.