Guide till global acceptans av IEC 62368-1 - Guide to the adoption of IEC 62368-1

Denna guide sammanfattar det aktuella läget om globala skillnader i marknadskraven för IEC 62368-1. Fyll i formuläret nedan och få en snabb överblick av vilka länder som hittills har antagit IEC 62368-1, vilka ytterligare skillnader i nationella krav som finns och aktuella tidplaner för när de nya kraven träder i kraft.

Guiden uppdateras kontinuerligt, senast i januari 2023.

 

This guide gives an overview of the adoption of IEC 62368-1 around the world, additional national deviations and the current timeline for when adoption of the different editions can be expected.

The guide is updated regularly. The latest update is from January 2023.