Overview of IEC/EN 62368-1

IEC 62368-1 behandlar elsäkerhet för utrustning inom audio, video och informationsteknik. Den 20 dec 2020 kommer dessa typer av produkter behöva möta kraven i IEC 62368-1 då både IEC 60950-1 och IEC 60065 och deras regionala motsvarigheter slutar att gälla. 

I detta white paper tar vi bland annat upp omfattning, krav, utvärderingskriterier, kända risker och mycket mer. 

----

IEC 62368-1 applies to the safety of electrical and electronic equipment for audio, video, information and communication technology.

On December 20, 2020, products on the market will need to meet the requirements of the new IEC 62368-1 standard; previous standards IEC 60950-1 and IEC 60065, and their regional harmonized standards, will be formally withdrawn.

Download Intertek's white paper for guidance on compliance to IEC 62368-1 including products in scope, requirements, evaluation criteria, recognised hazards, and more.