Faktablad om IEC 60335-1, utgåva 6

Under 2020 kom en ny utgåva av standarden IEC 60335-1 för hushållsmaskiner.  I det här faktabladet får du en översikt över de senaste kraven på elsäkerhet för den här typen av produkter och en sammanfattning av de viktigaste tekniska ändringarna i den senaste utgåvan av standarden.

Fyll i formuläret nedan för att ladda ned faktabladet.