Nytt tillägg till medicinteknikstandarden 60601-1 publicerat

Den 20 augusti 2020 publicerades IEC 60601-1- Ed. 3. Samtidigt uppdaterades ett antal understandarder i enlighet med det nya tillägget.

Tillägg 2 innehåller ett antal förändringar, förtydliganden och förbättringar som kan påverka compliance för enskilda produkter, t ex har man justerat kravbilden till att stämma överens för riskhanteringen med nya utgåvan av  ISO 14971:2019, man har uppdaterat kravbilden för att skydda mot elektriska och mekaniska faror samt uppdaterat och lagt till ett flertal definitioner.

 

 

 

Tjänster för medicinteknik

Intertek erbjuder bland annat provning och certifiering för medicintekniska produkter och certifiering av ledningsystem för medicintekniska företag.

Utbildning inom medicinteknik

På Intertek Academy utbildas du av Interteks experter.