Industri och installation

Provning, certifiering och rådgivning för effektivt tillträde till världens marknader.

Med Interteks ackrediterade provningslaboratorier och världsomspännande certifieringsprogram är vägen till den globala marknaden aldrig lång. Vi provar, verifierar, utvärderar och certifierar elsäkerhet, EMC, radio, functional safety och miljötålighet hos allt från enskilda komponenter till maskiner och hela fabriker enligt europeiska, globala och branschspecifika krav och standarder.

Som ett av Sveriges ledande företag inom certifiering av ledningssystem kan vi även erbjuda certifiering mot bl a  ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 samt branschstandarder. Vi erbjuder även revisionslösningar inom bl a CSR och leverantörs­utvärdering.

Vårt batteriteam i Kista är ett av världens vassaste och erbjuder ett brett spektrum av provnings- och konsulttjänster för batterier. Vi utför bland annat prestanda-, miljötålighets- och säkerhetsprovning av batterier av alla typer och storlekar, regulativa kravutredningar, felanalyser,  haveriutredningar och modellering och simulering.

+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00