IoT-produkter

Säkerhet, uppkoppling, regulatoriska krav, prestanda och interoperabilitet. Med uppkopplade produkter kommer nya utmaningar. Vi hjälper er att möta dem på bästa sätt.

Idag har över hälften av de svenska hushållen en eller fler uppkopplade produkter i sitt hem. Samtidigt anser många att det är inom industrin internet of things har sin verkliga framtid och allt från industrirobotar till gruvmaskiner kopplas upp i allt snabbare takt. 

Många företag inom både konsumentprodukter och industriapplikationer bryter alltså ny mark just nu. Och ny teknik innebär samarbete med nya leverantörer av komponenter, hårdvara och mjukvara – nya risker och utmaningar. Att låta en oberoende tredje part testa och utvärdera produkter och system ger trygghet i ett sårbart läge.

Intertek har ett heltäckande utbud av tjänster för IoT-produkter inom industri, konsumentprodukter och medicinteknik.

 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00