Regulatorisk provning för IoT-produkter

Vi hjälper kunder möta myndighetskrav världen över.

Alla produkter som innehåller trådlös kommunikation – från högtalare till elektroniska dörrlås – måste leva upp till de regulatoriska krav som ställs på de marknader där de säljs. Intertek har ett av världens största nätverk av laboratorier för att testa EMC och SAR (specific absorption rate) och den expertis som krävs för att hjälpa våra kunder till ett snabbt marknadstillträde. Vi erbjuder bland annat: 

 
 
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00