Webinar: Introduktion till ISO 45001 - standarden för arbetsmiljö

Under 2017 ersätts OHSAS 18001 av ISO 45001. Den nya standarden blir enklare att integrera med övriga ISO-standarder inom exempelvis kvalitet och miljö. Andra nyheter är att företagens ansvar för outsourcade processer och leverantörer blir tydligare och att fokus på risk och möjligheter ökar. Med ISO 45001 får din organisation ett ännu bättre stöd i det övergripande hållbarhetsarbetet jämfört med nuvarande standard OHSAS 18001.

Under vårt webinar får du lära dig om: 

  • Den nya standardens struktur och termer
  • Skillnaderna mellan OHSAS 18001 och ISO 45001
  • Fördelarna med den nya standarden
  • Hur den nya standarden är integrerad med övriga ISO-standarder 
  • Hur man bäst förbereder sig för övergången

Fyll i formuläret nedan för att ta del av vårt kostnadsfria webinar. Det pågår i 45 minuter och det går att pausa och lyssna vid olika tillfällen.