Biocider och biocidbehandlade produkter

Intertek har lång erfarenhet av regulatorisk rådgivning kring biocider och biocidbehandlade produkter.

Idag har de flesta länder infört lagstiftning som reglerar tillverkning, import och användning av biocider. Som exempel kan nämnas att det i USA krävs att tillverkare av biocider lever upp till kraven i FIFRA - the  Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act. Inom EU är det bland annat Biocidförordningen EU nr 528/2012 som reglerar biocider. Även produkter som behandlats med biocider, t ex madrasser, skor eller kyl- och frysskåp, berörs av reglerna i Biocidförordningen. 

Intertek kan bistå med allt från strategisk rådgivning till ansökningar, utredning, bedömningar och tester.

 

Hur Intertek kan hjälpa till 

 
  • Processer för chemical compliance (efterlevnad av nationell och internationell kemikalielagstiftning)

Framtagning, inlämning och övervakning av dossier (IUCLID och R4BP3) enligt Biocidförordningen och nationella övergångsregler.

Framtagning av dokumentation: kemiska och fysikaliska egenskaper, effektivitet, toxikologi och ekotoxikologi och riskbedömning

Godkännande av biocider för USA och Kanada

  • Utredning av vad som krav enligt Biocidförordningen, inklusive krav på data för aktiva substanser.
  • Gapanalys och preliminär riskanalys
  • Utredning av krav för lisning enligt Art 95
  • Klassificering och märkning enligt CLP
  • Andrapartsrevision mot aktuell kemikalielagstiftning
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kemiska ämnen