Biocidprodukter

Intertek har lång erfarenhet av regulatorisk rådgivning kring biocider och biocidbehandlade varor.

Biocider är kemiska eller biologiska bekämpningsmedel som används för att bekämpa oönskade organismer. Idag har de flesta länder infört lagstiftning som reglerar tillverkning, import och användning av biocider. Regelverket kring biocider är en av de mest omfattande och komplicerade delarna av EU:s kemikalielagstiftning. Dessutom befinner vi oss just nu i en övergångsperiod mellan nationell lagstiftning och EU:s biocidförordning (BPR) nr 528/2012. Även produkter som behandlats med biocider, tex madrasser, skor eller kyl- och frysskåp, berörs av reglerna i Biocidförordningen.

Intertek kan bistå med allt från strategisk rådgivning till nationella ansökningar, ansökan om produktgodkännande på EU-nivå, bedömningar och effektivitetstester.

Hur Intertek kan hjälpa till

  • Ansökan om produktgodkännande enligt BPR i EU
  • Nationella registreringar av biocidprodukter (enligt artikel 89 – övergångsbestämmelser)
  • Märkningsgranskning enligt CLP och BPR
  • Ansökning om att inkluderas på Artikel-95 listan
  • Ansökan om godkännande för nytt verksamt ämne
  • Effektivitetstester
  • Granskning och rådgivning av effektivitetstester
  • Claims och claims substantitation
  • Framtagning av säkerhetsdatablad
  • Godkännande av biocider för USA och Kanada
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00