Tvätt- och rengöringsmedel

Tvätt- och rengöringsmedel är föremål för strikta regelverk på de flesta marknader världen över. Intertek stöttar ert företag med att säkerställa att ni följer dagens och morgondagens regelverk på era marknader.

Våra konsulter hjälper tillverkare, importörer och återförsäljare av tvätt- och rengöringsmedel att tolka och implementera de lagstiftningskrav som ställs på olika marknader. De har lång erfarenhet av gällande regelverk och toxikologiska och tekniska frågor. Dessutom har vi ett stort nätverk av laboratorier som utför olika typer av kemiska analyser världen över.

Vi kan bland annat hjälpa ert företag att granska produkter och processer enligt EU:s detergentförordning, och andra europeiska och internationella regelverk som påverkar tvätt- och rengöringsmedel, upprätta, uppdatera eller granska säkerhetsdatablad, göra toxikologiska riskbedömningar och samla in data och upprätta eller granska dokumentation.

 
  • Processer för chemical compliance (efterlevnad av nationell och internationell kemikalielagstiftning)
  • Riskbedömning kring ämnen, material och leverantörer
  • Analys för REACH
  • Bionedbrytbarhetsstudier och produkttestning
  • Toxikologiska riskbedömning
  • Provning och analys av förpackningar
Rapportering till Produktregistret
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kemiska ämnen