Tvätt- och rengöringsmedel

Intertek hjälper tillverkare, importörer och återförsäljare av tvätt- och rengöringsmedel att tolka och implementera de lagstiftningskrav som ställs på olika marknader.

Våra konsulter har lång erfarenhet gällande regelverk samt toxikologiska och tekniska frågor. Vi kan bland annat hjälpa ert företag att granska produkter och processer enligt EU:s detergentförordning, och andra europeiska och internationella regelverk som påverkar tvätt- och rengöringsmedel, upprätta, uppdatera eller granska säkerhetsdatablad, göra toxikologiska riskbedömningar och samla in data och upprätta eller granska dokumentation.

Hur Intertek kan hjälpa till

  • Märkning av kemiska ämnen och blandningar enligt CLP-förordningen (EC) 1272/2008 och Detergentförordningen (EG) nr 648/2004
  • Framtagning av säkerhetsdatablad
  • Anmälan till produktregister till EUs medlemsstater
  • PCN notifiering, rapportering av giftinformation till ECHAs nya inlämningsportal
  • Generering av UFI-koder
  • Analys av kemiska ämnen och blandningar
  • Analys av förpackningsmaterial
  • Toxikologiska riskbedömningar
  • Support med tredjepartcertifieringar
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00