EU:s detergentförordning

Den som placerar ett tvätt- eller rengöringsmedel på EU-marknaden måste följa detergentförordningen (EC) nr 648/2004.

Detergentförordningen trädde i kraft 2005 och täcker in alla ämnen och blandningar som innehåller ytaktiva komponenter (tvål och/eller andra tensider) avsedda för tvätt- och rengöringsprocesser, samt kemiska hjälpmedel avsedda för blekning, blötläggning, mjukgörning och liknande. Även produkter som inte innehåller tensider, men påstås ”rengöra ytor” omfattas av förordningen. I förordningen ställs krav på alla aktörer i leverantörskedjan, dvs den som tillverkar, importerar från ett land utanför EU, distribuerar eller är återförsäljare.

De viktigaste kraven

  • Alla tensider som används ska vara biologiskt lättnedbrytbara.
  • Reglerar hur produkter ska märkas med ingrediens- och doseringsinformation.
  • Begränsning av mängden fosfater och fosforföreningar. 
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kemiska ämnen